Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat

  De tio viktigaste nyheterna i Airbnbs vinteruppdatering 2022

  Läs mer om de tio uppgraderingar vi skapat bara för värdar.
  Av Airbnb den 16 nov. 2022
  6 minuters läsning
  Uppdaterad 16 nov. 2022

  Ni värdar har gett oss mycket feedback under det gångna året. Baserat på er feedback har vi gjort ändringar för att förbättra värdupplevelsen.

  AirCover för värdar

  1. Ännu mer AirCover: AirCover för värdar täcker nu även bilar och båtar som står parkerade vid ditt hem, samt utökad täckning för konst och värdesaker. Vi ökar egendomsskyddet från 1 miljon USD till 3 miljoner USD.

  2. Identitetsverifiering av gäster: Identitetsverifieringen har utökats till alla gäster som bokar resor till Airbnbs 35 mest populära länder och regioner, vilket motsvarar 90 % av alla bokningar. Vi lanserar detta globalt i början av 2023.

  3. Granskning av bokningar: Vi har utvecklat teknik för granskning av bokningar som analyserar ungefär hundra faktorer för att flagga bokningar som sannolikt leder till otillåtna fester eller egendomsskador. Efter ett framgångsrikt test i Australien lanserar vi teknik för granskning av bokningar i USA och Kanada, med en global lansering i början av 2023.

  4. Enklare ersättningsprocess: Du kan skicka in en begäran om ersättning med bara ett par steg.

  Läs om uppdateringarna av AirCover för värdar

  Grundregler för gäster

  5. Mer ansvar för gäster: Vi inför grundregler för gäster, en ny uppsättning verkställbara standarder som kräver att gäster respekterar ditt boende och följer dina husregler. Alla gäster kommer att godkänna dessa grundregler innan de genomför en bokning. Vi kommer att hålla gäster ansvariga genom ett system för utbildning, tillfällig avstängning och, om nödvändigt, borttagning.

  Läs om grundregler för gäster

  Förbättringar av omdömessystemet

  6. Detaljerade omdömen av gäster: Du kommer att kunna lämna fler detaljer när någon bor hos dig och läsa mer gästinformation som lämnats av andra värdar. Din feedback hjälper till att upprätthålla grundreglerna.

  7. Skydd mot vedergällningsomdömen: Du kommer att kunna bestrida alla vedergällningsomdömen, oavsett hur länge sedan de publicerades. Dessa inkluderar omdömen från gäster som allvarligt bryter mot dina vanliga husregler, har fest i ditt hem, skadar din egendom eller stannar längre än sin bokning.

  Läs om förbättringen av omdömessystemet

  Snabb betalning

  8. Få betalt snabbare: Snabb betalning, en ny utbetalningsmetod, levererar dina pengar inom 30 minuter efter att Airbnb släppt dem, även på helgdagar och helger. Tillgänglig i USA i år mot en avgift på 1,5 %, med ett tak på 15 USD per utbetalning.

  Läs mer om snabb betalning

  Airbnb-kategorier

  9. Kategoriverktyg: I början av 2023 kommer du att kunna kontrollera vilken kategori ditt boende ingår i. Du kommer också att kunna lägga till mer information om ditt boendes funktioner så att ditt boende kan placeras i rätt kategori.

  10. Nya kategorier:Vi lägger till nya kategorier för att hjälpa gäster att upptäcka fler typer av boenden. De senaste Airbnb-kategorierna är Nytt, Populära, Hanok, På toppen, Rullstolsvänligt, Spel och lek och Egna rum.

  Läs vad som är nytt för Airbnb-kategorier

  Känner du någon som vill börja som värd? Berätta för dem om Airbnb Start – ett nytt, enkelt sätt att hyra ut sitt boende på Airbnb med kostnadsfri personlig vägledning från en Superhost.

  Om du har tankar om den senaste uppdateringen lyssnar vi alltid. Skicka oss gärna din feedback.

  Läs vår guide till Airbnbs vinteruppdatering 2022

  Information i denna artikel kan ha ändrats sedan den publicerades.

  Airbnb
  16 nov. 2022
  Var detta till hjälp?