Hur Airbnb skyddar värdar

Läs mer om Airbnbs inbyggda skydd för värdar.
Av Airbnb den 4 feb. 2020
4 minuters läsning
Uppdaterad 26 mars 2024

Highlights

Oavsett om du är en ny värd eller bara utforskar tanken på att vara värd kan du ha frågor om hur du kan skydda ditt boende och dina tillhörigheter när resenärer bor i ditt boende. Skador och säkerhetsincidenter är extremt sällsynta, men Airbnb har många skydd för både värdar och gäster.

Profiler och omdömen

Airbnb hjälper dig att lära känna gäster. Om du använder Boka direkt kan du anpassa dina inställningar för att lägga till ytterligare gästkrav utöver våra bokningskrav för alla gäster. Och om du föredrar manuella bokningsförfrågningar kan du se gästers profiler och läsa omdömen från tidigare värdar innan du godkänner en bokning.

Värdar och gäster kan endast ge varandra omdömen först efter det att en bokning är slutförd, så att du vet att den feedback du läser är baserad på verkliga upplevelser. Du kan också använda Airbnbs säkra meddelandeverktyg för att ställa frågor och sätta förväntningar när som helst före gästens vistelse.

AirCover för värdar

AirCover för värdar är ett skydd från början till slut för alla värdar på Airbnb. Det tillhandahåller skyddsåtgärder före resan som identitetsverifiering av gäster för att hjälpa till att säkerställa att gäster som bokar är vilka de utger sig för att vara, och granskning av bokningar för att minska risken för störande fester och skador på egendom.

AirCover för värdar inkluderar 1 miljon USD i ansvarsförsäkring för värdar och 3 miljoner USD i egendomsskydd för värdar, med täckning för konst, värdesaker, parkerade bilar, båtar och andra fordon, med mera.

Läs mer om AirCover för värdar

Grundregler

Grundregler för gäster är en uppsättning verkställbara standarder som alla gäster måste följa. Grundregler kräver att gäster behandlar ditt boende med respekt, följer dina husregler, meddelar dig omedelbart om det skulle uppstå problem och lämnar ditt boende i ett skick som inte kräver överdriven rengöring. Alla gäster som bokar kommer att godkänna dessa regler innan de genomför en bokning.

Kontosäkerhet

Airbnb vidtar en rad åtgärder för att skydda ditt konto, som att kräva extra autentisering när en inloggning görs från en ny telefon eller dator och att skicka kontovarningar när ändringar görs. Så länge du använder Airbnb under hela processen – för kommunikation, bokning och betalning – skyddas du av Airbnbs policyer och skydd.

Stöd dygnet runt

Airbnbs globala kundsupport är tillgänglig på 62 språk för att hjälpa till med:

  • Hjälp med ombokning
  • Återbetalningar
  • Medling

Få mer information om våra policyer och skydd

Med dessa skydd på plats kan du vara värd med tillförsikt. För mer information om de viktiga sätt som Airbnb håller värdar trygga på kan du besöka sidan för AirCover för värdar.

AirCover för värdars egendomsskydd för värdar, ansvarsförsäkring för värdar och ansvarsförsäkring för upplevelser täcker inte värdar som erbjuder boenden eller upplevelser i Japan, där den japanska värdförsäkringen och den japanska upplevelseförsäkringen gäller, eller värdar som erbjuder boenden via Airbn Travel LLC. För värdar som erbjuder boenden eller upplevelser på det kinesiska fastlandet gäller den kinesiska värdförsäkringen. Kom ihåg att alla täckningsgränser visas i USD.

Ansvarsförsäkring för värdar och ansvarsförsäkring för upplevelser garanteras av tredjepartsförsäkringsgivare. Om du är värd i Storbritannien garanteras ansvarsförsäkringen för värdar och ansvarsförsäkringen för upplevelser av Zürich Insurance Company Ltd., och sätts upp och godkänns utan extra kostnad för brittiska värdar av Airbnb UK Services Limited, utsedd representant för Aon UK Limited, som är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority. Aons FCA-registreringsnummer är 310451. Du kan kontrollera detta genom att besöka Financial Services Register eller kontakta FCA på +44 800 111 6768. Ansvarsförsäkringen för värdar och ansvarsförsäkringen för upplevelser inom AirCover för värdar regleras av Financial Conduct Authority. De återstående produkterna och tjänsterna är inte reglerade produkter som anordnas av Airbnb UK Services Limited. FPAFF405LC

Egendomsskyddet för värdar är inte en försäkring och är inte relaterat till ansvarsförsäkringen för värdar. Enligt egendomsskyddet för värdar får du ersättning för vissa skador som orsakats av gäster på ditt boende och dina tillhörigheter om gästen inte betalar för dessa skador. För boenden i delstaten Washington omfattas Airbnbs avtalsenliga skyldigheter enligt egendomsskyddet för värdar av en försäkring som köpts av Airbnb. För värdar vars bosättningsland eller etableringsland är utanför Australien gäller dessa villkor för egendomsskydd för värdar. För värdar vars bosättningsland eller etableringsland är Australien är egendomsskyddet för värdar föremål för villkoren för egendomsskydd för värdar för australiensiska användare.

Information i denna artikel kan ha ändrats sedan den publicerades.

Highlights

Airbnb
4 feb. 2020
Var detta till hjälp?